fbpx

GDPR

Yo wazzup GDPR?

GDPR är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet. Det är lite som samtyckeslagen fast för dina personliga ettor och nollor. GDPR gäller för alla personuppgifter som hanteras inom EU:s gränser. Det huvudsakliga syftet med GDPR är att stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU. För dig som individ innebär det här ökad över dina personuppgifter, och för företag som är verksamma inom EU medför GDPR vissa krav kring hur personuppgifter hanteras. Okey, så långt juridik. Let´s get down to business.

 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt identifierar en fysisk person som är i livet. Exempel är namn, adress, födelsedata och fastighetsinnehav. Även foton och ljudupptagningar kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Hur jobbar Välfärden med personuppgifter, integritet och dataskydd?

Vi bryr sig om din personliga integritet. Jaja, tjat tjat, det säger alla. Men… För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vad som behövs.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att beställa Välfärdens produkter eller tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder de insamlade kontaktuppgifterna för att kommunicera med dig.

 

Till vad använder Välfärden dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

1) Tillhandahållande av produkter och tjänster: Personuppgifter används för att kunna leverera önskade produkter och tjänsteroch för att på bästa sätt kunna ge dig service och för att kunna kommunicera med dig och informera dig. Samt att ta betalt för levererade produkter och tjänster.

2) Marknadsföring: Personuppgifter används för marknadsföring, bland annat för att anpassa vår kommunikation med dig.

 

Hur samlar Välfärden in dina personuppgifter?

Vanligtvis ger du själv uppgifterna till oss genom ett telefonsamtal, en e-post bokning eller via ett formulär. När du lämnar personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dom enligt denna policy.

 

Personuppgiftsansvarig

Den juridiska enhet som ansvarar för behandling av dina personuppgifter är:

Välfärden – kök & kaffe AB
Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö
org nr 556731-6822

malte(snabel)valfarden.nu

 

Personuppgiftsbiträden

För behandling av fakturakunder samt leverantörer i bokföring är FortNox personuppgiftsbiträde (PuB). Läs mer om FortNox dataskyddspolicy. 

För utskick av Veckomenyn och Cateringmenyn använder vi MailChimp.

 

Önskar du att avregistrera dig?

Om du vill sluta få ett e-post utskick, använd länken längst ner i utskicket. Om du vill sluta få menyn på sms, svara “avreg” på sms:et.

 

Vad har du för rättigheter?

Utdrag. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat.
Rättelse. Du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter.
Invändning. Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
Återkallelse. Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke.
Klagomål. Du har rätt att lämna in klagomål till en dataskyddsmyndighet, t.ex. Datainspektionen.
Avbeställ. Du har rätt att att avbeställa nyhetsbrev eller annan kommunikation. Såklart!
Bortglömd. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

 

Kommer vi dela dina personuppgifter information vidare?

Välfärden kommer aldrig att sälja eller ge vidare dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse, förutom i följande specifika fall:
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer om det är nödvändigt för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Övriga. T.ex. att lämna ut leveransadress, kontaktperson och telefonnummer till taxibolag som ska utföra leverans av beställd produkt. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag eller inkassoföretag i syfte att bedöma din kreditvärdighet eller att driva in förfallna skulder. Detta är en sista utväg och har hänt två gånger de senaste åtta åren.
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Annars inte. I det fall att Välfärden skulle avyttras kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell köpare.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden mot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. T.ex. om bokföringslagen kräver det (i det fall kund blivit fakturerad för tjänst/vara) kan personuppgifter komma att sparas upp till sju (7) år.

 

Information vi samlar in om dig

När du som kund kommer i kontakt med oss i syfte att beställa vara/tjänst kan vi samla in information om:
Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisationsnummer, faktura och leveransadress,
namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
Information om de produkter/tjänster du beställt av Välfärden.
Historisk information – Tidigare köp, betalningshistorik.
Enhetsinformation – T.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon,
geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning. När du surfar på vår hemsida.

Information som du ger oss är nödvändig för att vi ska kunna leverera beställd vara/tjänst.

 

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla och förbättra våra produkter/tjänster
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Välfärdens produkter och tjänster till våra kunder. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder.


När du beställer produkter, tjänster och tecknar avtal med oss (tex via webformulär, telefon, e-post):

Kategori av uppgifter                                        Personuppgifter

Företagsuppgifter                                              Företag/organisation
Organisationsnummer
Adressuppgifter (leverans & faktura)
Faktureringsinformation

Kontaktuppgifter                                                 Namn
E-post
Telefonnummer

Tjänste- och produktinformation                     Produktinformation
Tjänsteinformation

Rättslig grund: Utföra våra avtalade åtagande gentemot dig.
Källa: Kontakt via e-post, telefon, möte, webformulär eller sociala medier.


När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

Kategori av uppgifter                                           Personuppgifter

Kontaktuppgifter                                                  Namn
E-post

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke.
Källa: Anmälan via elektroniskt eller fysiskt formulär.


När du får information eller erbjudanden från oss via telefon (tex sms)

Kategori av uppgifter                                           Personuppgifter

Kontaktuppgifter                                                  Namn
Telefonnummer

Rättslig grund: Samtycke.
Källa: Anmälan via elektroniskt eller fysiskt formulär.


Var ser jag ändringar och uppdateringar?

Vi kan komma att uppdatera denna policy och det meddelas i sådana fall på denna sidan. www.valfarden.nu/gdpr